Redo för nya Google Consent Mode v2 ? LÄS MER »
videoklipp

Webbseminarium: Använd äntligen cookie-banners GDPR-kompatibla


Den 4 april 2023, tillsammans med Bundesverband IT-Mittelstand eV (bitmi), ägde webinariet rum på ämnet Använd cookie-banners i enlighet med GDPR”. istället för.

Vi har bland annat behandlat följande ämnen:

introduktion till

  • rättsliga grunder för implementering av en GDPR-kompatibel cookie-banner samt
  • kraven på dess innehåll och grafiska design.
  • Exempel på en cookie-banner (första lagret, andra lagret, leverantörsinformation)
  • Cookie banner checklista

Länk för att ladda ner checklistorna:

https://www.consentmanager.de/checklist-download/

PDF för webinariet finns här för nedladdning .

Översikt

I detta webbseminarium kommer vi att diskutera de grundläggande juridiska kraven för en GDPR-kompatibel cookie-banner, presenterad av en dataskyddsexpert med många års branscherfarenhet. När det kommer till efterlevnad finns det ingen mellanväg: antingen är din banner kompatibel eller så är den inte det. På grund av detta bör webbplatsägare förstå de grundläggande (men ofta förbisedda) kraven i lagen. Eftersom andra kan ha olika tolkningar av efterlevnad vill vi använda detta webbseminarium för att ge lite klarhet.

Vad händer vid bristande efterlevnad?
I värsta fall böter. Från några hundra euro till flera miljoner. Exempel är Carrefour, Amazon, Meta och Google. I samtliga fall handlar böterna om hur du vill att kakbannern ska se ut.

Alla leverantörer hävdar att deras verktyg är lagligt kompatibelt, vilket tyvärr inte alltid är fallet. Det är därför viktigt att du som webbplatsoperatör styr vad som ska visas i din cookie-banner och vilka funktioner som ska aktiveras. Som lite hjälp finns det en checklista i slutet av videon för att säkerställa att du uppfyller de grundläggande kraven. Ämnen från innehåll till grafisk design tas upp och de olika nivåerna av en cookie-banner förklaras. Eftersom den första nivån (välkomstnivån) är den mest synliga är det viktigt att samtycke erhålls på ett lagligt överensstämmande sätt, vilket förklaras mer i detalj i videon. På andra och tredje nivån kan användarna uppdatera sina preferenser mer i detalj och även här finns krav som användarna måste vara medvetna om.


fler kommentarer

New regulations US 2024
Höger

Nya amerikanska integritetslagar träder i kraft 2024: Uppdatera dina USA-specifika sekretessinställningar

I USA kommer nya dataskyddslagar att träda i kraft under andra halvan av 2024 – i Florida, Texas, Oregon och Montana . Företag som verkar i dessa delstater eller har kunder i dessa delstater måste se över sina dataskyddspraxis för att säkerställa efterlevnad av de nya dataskyddslagarna. För att göra denna process enklare för dig […]
Allmän, Ny

consentmanager Tool Spotlight: Integrationsalternativ i CMP-instrumentpanelen

I denna månads Tool Spotlight tar vi en närmare titt på integrationsfunktionerna du hittar i din consentmanager CMP-instrumentpanel. Dessa är resultatet av ett utökat utvecklingsarbete mellan consentmanager och motsvarande verktyg, vilket innebär att vi kan erbjuda våra användare möjligheten att aktivera integrationen med ett enkelt klick direkt i deras CMP-dashboard. De senaste alternativen inkluderar integrationen […]