Redo för nya Google Consent Mode v2 ? LÄS MER »

Programvara för whistleblower

EU:s whistleblower-direktiv för företag

EU:s whistleblower-direktiv är ett EU-rättsligt ramverk som gäller för företag inom och/eller utanför EU. Det är tänkt att stödja anställda i att rapportera oetiska aktiviteter inom företaget. Viktigt: Eftersom varje EU-medlemsstat ansvarar för ytterligare genomförande på nationell nivå bör du se till att du följer kraven i den lag som gäller för dig. Vad exakt innebär EU:s whistleblower-direktiv? Vem kan vara en whistleblower? Och hur kan du säkerställa att du följer consentmanager whistleblower-programvara?

Läs vidare för att lära dig mer om den aktuella statusen för whistleblower-policyn, dess krav och framtida funktioner i vår whistleblower-mjukvara.

Consent-layer für rechtssichere Websites

Vad är EU:s whistleblower-direktiv?

EU:s whistleblower-direktiv (eller EU-whistleblower-direktivet), även känt som direktiv (EU) 2019/1937, är en lagstiftning som är utformad för att förbättra skyddet för whistleblowers genom att skapa en säker och konsekvent miljö för individer. Whistleblowers är personer som rapporterar missförhållanden på arbetsplatsen och syftet med policyn är att de ska kunna göra det utan rädsla för repressalier.

Direktivet infördes av EU 2019. Vart och ett av EU:s 27 medlemsländer hade fram till den 17 december 2021 på sig att implementera direktivets krav i sina nationella rättsliga och institutionella system.

consentmanager whistleblower programvara

Vår whistleblower-mjukvara förser ditt företag med alla nödvändiga verktyg och ett lättanvänt system så att du enkelt kan följa EU:s whistleblowing-direktiv och Whistleblower Protection Act (HinschG).

  • Vilka funktioner erbjuder consentmanager whistleblower-programvara?

    Säkra och lättillgängliga rapporteringskanaler: Vår whistleblower-mjukvara erbjuder säkra och lättillgängliga rapporteringskanaler. En särskild blankett finns tillgänglig för whistleblowers med vilken de kan rapportera övergrepp när som helst och från vilken plats som helst.

  • Enkelt användargränssnitt: Vår whistleblower-mjukvara har ett intuitivt och användarvänligt gränssnitt som guidar whistlebloweren genom rapporteringsprocessen. Detta inkluderar tydliga instruktioner om hur man gör en rapport och alla nödvändiga dokument.
  • Anonymitet för whistleblowers: Whistleblower-mjukvaran från consentmanager gör det möjligt för whistleblowers att rapportera anonymt. Din identitet kommer att skyddas under hela rapporteringsprocessen i enlighet med de strikta integritetskraven i Whistleblower Policyn.
  • Säker datalagring: Särskilda behörigheter kan tilldelas för att komma åt meddelandena. Vår programvara säkerställer att all rapport- och whistleblower-data lagras säkert och i enlighet med General Data Protection Regulation (GDPR) och datalagringskrav, så endast auktoriserad personal har tillgång till denna data.

     

Så här fungerar whistleblower-mjukvaran från consentmanager

Whistleblowers kan enkelt lämna in en rapport med hjälp av onlineformuläret, som du kan bädda in på din webbplats genom att helt enkelt kopiera och klistra in skriptkod. Alternativt kan du förse dina anställda med QR-koder som anställda kan skanna och fylla i formuläret offline. Denna flexibilitet säkerställer att rapporter kan lämnas anonymt. När meddelandena väl har skickats är de tillgängliga direkt via kontrollpanelen consentmanager , där de noggrant kan hanteras och kategoriseras enligt deras behandlingsstatus, till exempel som precis mottagna, pågår eller redan lösta.

Form of consentm

Nuvarande status för EU:s whistleblower-direktiv

Företag baserade i EU:s medlemsländer och med minst 50 anställda måste sätta upp ett system som säkerställer säkerheten för whistleblowers och erbjuder ett säkert och lagligt överensstämmande rapporteringsalternativ. Det bör noteras att ytterligare förändringar förväntas i olika länder, eftersom varje medlemsstat inom EU kan införa ytterligare krav. Whistleblower Protection Act (HinschG), som trädde i kraft den 2 juli 2023, gäller för företag i Tyskland.

Se till att ditt företag förblir kompatibelt. Kontrollera din efterlevnad nu gratis med consentmanager .

VANLIGA FRÅGOR

Är du osäker på om du behöver whistleblower-programvara?

Vi har sammanställt de vanligaste frågorna här.

EU-direktivet om rapportering av whistleblowers och liknande lagar i många andra länder, såsom Whistleblower Protection Act (HinschG) i Tyskland, erbjuder whistleblowers en hög skyddsnivå. Du är skyddad från repressalier såsom uppsägning, degradering eller trakasserier för att rapportera fel. Deras identitet är också skyddad så att de kan rapportera övergrepp anonymt och konfidentiellt. Skyddets omfattning kan dock variera beroende på gällande lagar och förordningar och det kan i praktiken vara svårt att säkerställa ett fullt skydd. Whistleblowers rekommenderas att följa korrekta rapporteringsprocedurer och samarbeta med relevanta myndigheter för att maximera sitt skydd. Dessutom får skyddet inte sträcka sig till whistleblowers som begått eller var inblandade i det rapporterade tjänstefelet, eftersom dessa individer kan bli föremål för åtal.

Enligt EU:s whistleblower-direktiv är organisationer som är verksamma inom EU generellt sett skyldiga att inrätta ett whistleblower-system om de uppfyller vissa kriterier. I synnerhet är företag med minst 50 anställda skyldiga att upprätta interna rapporteringsmekanismer. Företag ska också ge tydliga instruktioner om hur anställda kan rapportera missförhållanden inom företaget och hur de skyddas som meddelare. De exakta kriterierna och kraven kan dock variera från land till land, så det är lämpligt att kontrollera med lokala myndigheter för exakta detaljer.

För att följa EU:s whistleblower-direktiv bör du skapa en säker och lättillgänglig rapporteringskanal. Dessa kanaler fungerar som det primära sättet för anställda och intressenter att rapportera fall av tjänstefel. Företag bör skapa en säker miljö som uppmuntrar individer att ta upp oro och se till att rapporter kan göras utan rädsla för repressalier. Dessa rapporteringsmekanismer spelar en nyckelroll för att främja transparens och ansvarsskyldighet inom organisationer, vilket möjliggör snabb identifiering och lösning av problem som annars skulle kunna försvinna.

Observera att vi inte kan ge juridisk rådgivning. Vissa punkter i denna FAQ kan också ändras med tiden eller tolkas annorlunda av domstolar. Det är därför du alltid bör rådfråga din advokat!