Redo för nya Google Consent Mode v2 ? LÄS MER »

Cookie Consent Manager för offentliga verktyg

Försörjnings- och transportföretag som den kommunala allmännyttan har en viktig funktion i den kommunala infrastrukturen: De säkerställer hushållens och det offentliga livets basförsörjning. Arbetsuppgifterna är lika olika som städerna själva: från el, vatten och värme till avfallshantering och lokal kollektivtrafik till drift av simhallar, vägunderhåll och fiberoptiska anslutningar. Med mångfalden och betydelsen av uppgifter kommer en stor mängd data, användare och ansvar. Professionellt och omfattande dataskydd för allmännyttiga företag är därför väsentligt. Med Consentmanager har du den optimala cookielösningen med garanterad rättssäkerhet.

Cookie Consent Lösung für Unternehmen

Rekommenderas av många kommunala företag

Rättssäkerhet för leverantörer

Hantering av samtycke till cookies för allmännyttiga företag

Precis som allmännyttan säkrar bastjänsten säkerställer Consentmanager det kommunala energibolagets dataskydd. För att de har ett särskilt omfattande och känsligt nätverk av de mest skilda uppgifterna om privatpersoner och offentliga institutioner.

 • Kritisk infrastrukturdata bearbetas också. På Stadtwerke bör skyddet av personuppgifter därför ha högsta prioritet och alltid garanteras. Samtidigt har allmännyttan en förebildsfunktion, det vill säga gällande EU-lag som GDPR ska implementeras rent och korrekt. Med Consentmanager ligger kommunala företag alltid på rätt sida och har rättssäkerhet. Med vår Consent Management Provider (CMP) har du lösningen för följande områden:

 • Ett verktyg för alla sidor: Med det stora antalet uppgifter och olika webbplatser är också olika cookie-banners nödvändiga. Med Consentmanager har du ett verktyg som kan kombineras med vilket CMS och butikssystem som helst och kan konfigureras individuellt designmässigt. Det betyder att du kan anpassa cookiemeddelandet till dina specifika uppgifter och webbplatser och hantera det centralt.

 • GDPR och CCPA-efterlevnad : Tack vare automatiserade uppdateringar och färdiga texter är dina cookie-banners alltid GDPR- och CCPA-kompatibla . GDPR gäller användare inom EU och användare som besöker webbplatser i EU. CCPA gäller för användare i Kalifornien. Det gör att du med Consentmanager alltid är på den säkra sidan och slipper böter.

 • Över 30 språk: Din cookie-banner är tillgänglig på över 30 språk, vilket gör den lämplig för internationella besökare. Inte bara säkerställer du att cookiemeddelandet visas och förstås på användarens modersmål, utan du visar också ditt gemensamma ansvar att välkomna alla.

 • En känsla av ansvar och pålitlighet: Med en lagligt kompatibel cookie-banner är du en förebild för att hantera dataskydd på ett ansvarsfullt sätt. Kunderna förlitar sig på din professionalism och pålitlighet när det gäller din kärnverksamhet som kommunalt bruk. Cookie-bannern är den första kontakten med kunden. Visa honom här att du är hans starka och pålitliga partner.

 • fler kunder och data: Med Consentmanager kan du optimera din cookie-banner på ett sådant sätt att avvisningsfrekvensen minskar och acceptansen ökar. Vår cookielösning ger dig både fler kunder som stannar på din webbplats och mer accepterad data. Ju mer data du har till ditt förfogande, desto mer exakt kan du optimera dina tjänster eller din webbplats.

 • Få vanliga kunder: Cookie-bannern är alltid en besökares första kontakt med din webbplats. Om ditt cookiemeddelande är optimerat med Consentmanager ger du kunden bästa möjliga användbarhet och en utmärkt användarupplevelse. Detta har en positiv effekt på besökarnas alla sökintentioner: Det spelar ingen roll om de bara vill ta reda på de senaste nyheterna eller avsluta tariffer – användarna kommer gärna tillbaka till en bra webbplats. Speciellt om du erbjuder slutkonsumenttjänster som internet, el eller liknande bidrar användbarhet och dataskydd till ditt varumärkes lojalitet.

 • Snabb krishantering: Enligt GDPR är du skyldig att snabbt svara på alla förfrågningar om information, ändringar och radering av personuppgifter. Tack vare Consentmanager kan du upprätthålla din skyldighet snabbt och enkelt istället för att manuellt analysera och bearbeta respektive data. Detta sparar resurser och har en positiv effekt på kunder och ditt varumärke.

Rekommenderas av jurister och dataskyddsombud

Cookie Consent Solution for Utilities

 • Flexibla och anpassade cookie-banners

  Med Consentmanager anpassar du din cookie-banner individuellt till din företagsidentitet. På så sätt passar cookiemeddelandet flexibelt in i din text och bildspråk för att välkomna besökaren. Samtidigt är Consentmanager kompatibel med nästan alla CMS- eller butikssystem – över 2 500. Cookie-bannern är därför lämplig för alla webbplatser inom din bransch och tjänst.

 • Själva texterna är utformade för att vara rättssäkra. Alla cookie-banners är designade enligt IAB TCF 2.0 , det vill säga standarden för samtycke till behandling av personuppgifter. Till exempel måste användarens samtycke ges aktivt och fullt informerat via opt-in. Besökaren måste ge sitt samtycke aktivt, inga alternativ får vara förvalda. Ett undantag är de väsentliga cookies, som måste ställas in av tekniska skäl.

 • Sökmotoroptimering med Consent Manager

  Vår cookie-lösning optimerar banners för att minska avvisningsfrekvensen och maximera godkännandefrekvensen. Den längre vistelsetiden för dina kunder är en positiv signal till sökmotorerna . Dessutom kan du samla in och behandla fler personuppgifter: Detta förbättrar din webbplats vad gäller användbarhet, tjänster och mycket mer.

 • Om din webbplats är skräddarsydd efter kundernas krav ökar konverteringsgraden, vilket i sin tur har en positiv effekt på sökmotorer som Google & Co. Kundbetyg är lika viktigt: Ett professionellt och ansvarsfullt förhållningssätt till dataskydd och kundförfrågningar resulterar i bra betyg i kundrecensioner. Detta stärker ditt varumärkes rykte och understryker din tillförlitlighet som ett kommunalt företag. Betyg och förtroende är andra viktiga SEO-signaler.

Gratis test nu

Var du än lagrar och behandlar personuppgifter behöver du en GDPR-kompatibel cookie-banner. Brott mot GDPR bestraffas med höga böter. Med Consentmanager som ett cookieverktyg är du alltid på den säkra sidan. Prova vår lösning för cookiehantering gratis nu och optimera din webbplats för kunder och sökmotorer samtidigt. Som kommunal nytta har du en förebildsfunktion vad gäller dataskydd och förtroende. Visa dina kunder att de alltid kan lita på dig. Vi är också glada att finnas där för dig!

CMP Consent Management

Vanliga frågor

Är du osäker på om du behöver en CMP?

För att hjälpa dig med saker som GDPR, CMP och samtycke har vi samlat de vanligaste frågorna här.

Consentmanager är kompatibel med över 2 500 verktyg (CMS, butikssystem, Google-verktyg etc.). Så du kan enkelt installera och använda vårt cookieverktyg. Testa Consentmanager nu gratis!

Ett cookieverktyg erhåller dina besökares samtycke till behandlingen av personuppgifter : användaren bestämmer vilka cookies som kan ställas in och för vilka ändamål. Med Consentmanager kan du implementera denna process på ett juridiskt kompatibelt sätt och optimera cookie-bannern på ett sådant sätt att godkännandegraden ökar och färre kunder hoppar av. Dessutom blockeras alla cookies för vilka inget samtycke har getts automatiskt. Du kan också behandla kundförfrågningar om information, bearbetning och radering av deras data snabbt och enkelt tack vare samtyckeshanteraren.

De kommunala företagens uppgifter och tjänster är mycket varierande och omfattande. Som kommunalt energibolag behandlar du motsvarande mängd personuppgifter. Samtidigt har du en offentlig förebild och försörjningsfunktion. Det betyder att en hög nivå av dataskydd är särskilt viktigt eftersom det återspeglar din tillförlitlighet och säkerhet. Med Consentmanager är du GDPR-kompatibel hela tiden och kan behandla förfrågningar om dataskydd professionellt.

Observera att vi inte kan ge juridisk rådgivning. Vissa punkter i denna FAQ kan också ändras med tiden eller tolkas annorlunda av domstolar. Det är därför du alltid bör rådfråga din advokat!