Redo för nya Google Consent Mode v2 ? LÄS MER »

PrestaShop cookie banners

Integrera cookies korrekt med Consentmanager

När du besöker en PrestaShop online vill du surfa eller handla direkt. För att göra detta måste du först aktivt samtycka till cookies – detta föreskrivs av den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR). En PrestaShop-cookie är en liten textfil som lagras i användarens webbläsare och gör att den kan skiljas från andra besökare. Utan funktionella cookies kan en kund inte handla i PrestaShop. Marknadsföringscookies kan också användas för att visa personlig reklam. Dessutom används cookies för att utvärdera och analysera flödet av besökare. Utvärderingar och rapporter gör det lättare för operatören att anpassa sitt onlineerbjudande till efterfrågan.

Consent-Lösung für DSGVO, TTDSG, CCPA, PIPEDA

PrestaShop-kaka

 • Fritt val för användarna

  Besökaren måste kunna bestämma sig: acceptera alla cookies i PrestaShop Cookie Banner, avvisa alla cookies eller selektivt acceptera individuella cookies? Sedan GDPR trädde i kraft har aktivt samtycke varit en förutsättning för att använda cookies i PrestaShop. Besökaren kan acceptera cookies helt eller delvis.

  Samtyckshanteraren är en mångsidig, konfigurerbar PrestaShop-modul som erbjuder kunder laglig tillgång till PrestaShop. Samtyckshanteraren ger besökarna möjlighet att, om de så önskar, specifikt avvisa en specifik PrestaShop-cookie och tredje parts användning av data. Alternativt kan besökare acceptera alla cookies eller avvisa alla cookies – detta är den procedur som de flesta användare föredrar.

 • Öka acceptansen och minska avvisningsfrekvensen

  Samtycket till en PrestaShop-cookie måste lämnas tydligt och aktivt av användaren. Endast nödvändiga cookies, som krävs för att onlinebutiken ska fungera, behöver inte visas av butiksoperatören i PrestaShop-cookiebannern. Besökaren av en onlinebutik kan också lämna PrestaShop utan att vidta några åtgärder. Även om detta inte är önskvärt ur leverantörens synvinkel, drabbar det mest intresserade med låg köpmotivation som fortfarande är i början av sin köpares resa. Befintliga kunder hos en PrestaShop är mer villiga att samtycka till att en PrestaShop-cookie sparas. Du kan dra nytta av denna lojalitetsbonus. Med samtyckeshanteraren finns samtyckeshantering tillgänglig som skapar förtroende genom transparent information , minskar skepsis och förbättrar konverteringsfrekvensen .

 • Hantera funktionella PrestaShop-cookies

  Som leverantör kan du ta standardinställningen som en pålitlig grund, som du självklart kan anpassa som du vill. I huvudsak nödvändiga cookies är oftast sessionscookies och behöver inte listas. Förtilldelade kryssrutor är problematiska ur GDPR-synpunkt. I standardvisningen slipper samtyckeshanteraren därför visning av viktiga cookies och förtilldelning av urvalsfält. Med knappen ”Inställningar” i PrestaShop-cookiebannern är det möjligt för användaren att invända mot en specifik PrestaShop-cookie om så önskas. Detta säkerställer samtyckeshantering som uppfyller kraven i GDPR för granulär konfiguration.

 • Consentmanager är framtidssäker och växer med butiken

  Bytet till en annan butiksmjukvara kan också utföras utan problem med samtyckeshanteraren, eftersom samtyckeshanteringsleverantören (CMP) arbetar med alla ledande butikssystem och alla inställningar behålls under integrationen i det nya systemet. Samtyckschefen hänger med i onlinebutikens tillväxt och är också väl förberedd för handel i hela Europa tack vare integrationen av mer än 30 språk . Goda nyheter för onlinebutiker som har internationella marknader i åtanke, för med denna PrestaShop-modul följer operatören även riktlinjerna i den allmänna dataskyddsförordningen i andra europeiska länder.

Beslutet fattas – snabbt och enkelt

CCPA opt-out-lösning

p>Hur förbättrar man prestanda i PrestaShop Cookie Management? Samtycksansvarig
uppnår detta med flera metoder:

 • enkel och snabb accept eller avslag
 • detaljerad information om varje enskild PrestaShop-cookie
 • rensa knappar
 • intuitiv operatörsvägledning
 • selektivt aktivera eller avaktivera enskilda cookies om så önskas

Många användare handlar idag från mobila enheter. Men även på smartphonen måste användaren få tydlig information om hur man hanterar cookies i PrestaShop-cookiebannern och kunna fatta ett fritt beslut. Samtyckeshanteraren poängsätter med en display och funktion anpassad för skärmar av valfri storlek och upplösning. PrestaShop-modulen underlättar även administration via PrestaShop Mobile App för iOS och Android. Smidigheten och oberoendet från slutenheten är en avgörande fördel för många butiksoperatörer. PrestaShop Cookie Banner som genereras av Consent Manager kan anpassas med kort varsel från vilken PC, laptop eller smartphone som helst, så att operatören kan reagera snabbt på interna och externa specifikationer och säkerställa full funktionalitet.

Cookie Banner

PrestaShop cookie banners

Regler och undantag

 • För att skyddas mot varningar och för att kunna hantera kritiska förfrågningar från kunder med förtroende rekommenderar vi att du som PrestaShop-operatör använder en dataskyddskompatibel PrestaShop-modul som Consent Management Provider (CMP). Samtyckshanteraren visar användarinformationen med all relevant dataskyddsinformation när nätbutiken tas upp. PrestaShop-modulen säkerställer laglig hantering av cookies genom att erhålla specifikt samtycke från användaren för användningen av deras data. I följande fall, enligt GDPR förutse:
  • Pre-kontraktuella omständigheter
  • Laglig skyldighet att behandla uppgifter
  • Skydd av personens eller andra personers vitala intressen
  • Databehandling i allmänhetens intresse eller för allmänhetens räkning
  • Ytterligare ett berättigat intresse som motiverar databehandlingen

  Cookies som är nödvändiga för att en webbplats ska fungera behöver inte visas i PrestaShop Cookie Manager. Till exempel i en PrestaShop krävs sessionscookies för att spara varor i kundvagnen och slutföra ett köp. Genom att gå in i butiken, lägga varor i varukorgen och genomföra utcheckningsproceduren kan åtgärder före kontraktet antas i användarens intresse – punkt 1 i listan gäller här.

  Kunden släpper de uppgifter som krävs för transaktionen genom att göra ett köp. Den som blockerar alla cookies när de går in i butiken men inte gör några transaktioner lämnar ingen data. Å andra sidan kan analyscookies inte klassificeras som funktionella, även om analysen av besöksdata ligger i butiksoperatörens intresse och partiell anonymisering sker.

 • Din PrestaShop-cookiebanner i butiksdesign

  Samtyckshanteraren kan sömlöst integreras i PrestaShop och utseendet och känslan kan anpassas till butikens design . Positionen för PrestaShop-cookiebannern kan bestämmas fritt, liksom knappdesignen. Genom inställningarna kan besökaren ta fram detaljerad information och inaktivera en specifik PrestaShop-cookie från tredje part separat. Consentmanager PrestaShop Cookie Banner uppfyller inte bara kraven i GDPR, utan kan också designas fritt av butiksoperatören. En enhetlig design av samtyckeshanteraren som är anpassad till butiksstilen bidrar till ett harmoniskt intryck och värmer upp användaren inför köpupplevelsen.

 • Tydlig layout

  I standardinställningen tillhandahåller samtyckeshanteraren två knappar i PrestaShop Cookie Banner med vilka alla cookies kan accepteras eller avvisas. Besökaren kan använda en inställningsknapp för att göra specifika konfigurationer för att ställa in eller inte ställa in en PrestaShop-cookie. Användargränssnittet i samtyckeshanteraren kan flexibelt anpassas vad gäller design och texter så att du som butiksoperatör även kan välja en annan funktionell och grafisk layout. Cookie-bannern kan visas centralt, högst upp eller längst ner. Stilmässigt kan CMP enkelt anpassas till butikens grafiska utseende och känsla. Samtyckshanteraren kan även användas och anpassas perfekt på smartphonen.

 • Automatisk A/B-testning

  Som PrestaShop-operatör bör du veta vilka marknadsföringskakor eller analytiska cookies som avvisas över genomsnittet. Den tydliga utvärderingsmodulen i samtyckeshanteraren stödjer den kontinuerliga optimeringen av CMP och ger information för onlinemarknadsföringsstrategin. Med ett A/B-test kan du ta reda på vilken PrestaShop Cookie Banner-design som ger bäst resultat. För detta ändamål alternerar samtyckeshanteraren mellan två designvarianter och visar data i en CMP-rapport. Automatisk optimering gör det ännu enklare. Samtycksansvarig kontrollerar självständigt vilka designs som genererar positiv feedback. Designen med den bästa acceptansgraden eller med den minsta avvisningsfrekvensen gynnas av AI-motorn . Den automatiska optimeringen via A/B-test i Consent Manager kan brytas ner efter parametrar som slutenhet, webbläsare, region och målgrupp. Detta kommer att göra din PrestaShop-cookiebanner ännu mer effektiv.

Rekommenderas av jurister och dataskyddsombud

Samtycksansvarig – eftersom det första intrycket räknas

 • Fokus ligger på att driva PrestaShop i enlighet med den allmänna dataskyddsförordningen. Men Consent Manager erbjuder mycket mer . Du kan till exempel ladda upp din företagslogotyp. Detta gör även din webbutik omisskännlig i samtyckeshantering och ger besökaren en enhetlig företagsdesign. Och för att allt ska fungera enligt specifikationerna i GDPR vid hantering av varje PrestaShop-cookie, utför samtyckeshanteraren regelbundet en automatisk kontroll. Varje PrestaShop-kaka från en leverantör visas i inställningarna och kan aktiveras eller avaktiveras av besökaren. Med denna bakgrundskontroll kan du som operatör vara säker på att din PrestaShop-cookiebanner fungerar korrekt.

  Skeptiska kunder blir ofta bästa kunder

  Knappt hälften av alla besökare på en webbplats samtycker till cookies när de tillfrågas om samtycke. Den genomsnittliga acceptansen för en generell acceptans av cookies är 42 procent. Detta värde kan ökas med pålitlig och transparent samtyckeshantering. Med samtyckeshanteraren i PrestaShop skapar du förtroende och kan räkna med en hög godkännandegrad . Till detta bidrar den användarvänliga funktionaliteten samt en design baserad på designen av din PrestaShop. PrestaShop Cookie Banner etablerar den första kontakten med nya besökare till din onlinebutik. Det är därför viktigt att informera berörda parter på ett öppet sätt och att få till stånd ett snabbt beslut. En besökare som avvisar varje PrestaShop-kaka i samtyckeshanteraren kan fortfarande göra ett köp, eftersom funktionellt nödvändiga sessionskakor inte kräver samtycke och inte behöver frågas. Kritiska kunder letar efter en pålitlig butik och utvecklas ofta till lojala befintliga kunder.

 • Användbarhet med transparens

  PrestaShop-cookiebannern visas redan innan användaren går in i butiken för första gången. Det är viktigt för dig att informera besökaren transparent och öppet om cookiehantering och dataskydd. Den lagstadgade skyldigheten att tillhandahålla information , enligt definitionen i den allmänna dataskyddsförordningen, kräver att användaren aktivt samtycker till visningen av en PrestaShop-cookie. För att göra detta på ett juridiskt säkert sätt bör PrestaShop-cookiebannern förmedla integritet och tydlighet . Lämpligt urval av färger, knappar och typsnitt kan optimera användarupplevelsen. Consent Manager förenklar användarvägledning och ger dig friheten att välja design och märkning.

  Automatiska uppdateringar

  Användaren av Consentmanager behöver inte oroa sig för uppdateringar, eftersom uppdateringar sker automatiskt . Användaren arbetar alltid med den aktuella versionen av det mångsidiga Consent Management System. Som PrestaShop-operatör är du också juridiskt säker på att du använder en laglig version av det kraftfulla samtyckeshanteringssystemet . Inte en obetydlig poäng, eftersom dina konkurrenter är medvetna om ämnet dataskydd och PrestaShop-cookies. Konsumentförespråkare ser också till att du använder en PrestaShop-modul som följer den allmänna dataskyddsförordningen. Med Consentmanagers PrestaShop Cookie Banner kan du vara säker på att visa och välja alla relevanta PrestaShop-kakor.

PrestaShop-kaka

 • Granulära PrestaShop-kakaval för informerade besökare

  Ur synvinkeln för besökaren av en onlinebutik, håller samtyckesfrågan dem från shoppingupplevelsen eller virtuell fönstershopping. Bara av detta skäl bör du som butiksoperatör snabbt informera och instruera användaren. Det är lättast för användaren om han generellt kan avvisa eller acceptera alla cookies. Med Consent Manager görs denna åtgärd snabbt i standardinställningen via två knappar. Endast ett fåtal besökare väljer ett detaljerat urval av cookies, men dessa är ofta befintliga kunder. För att vara selektiv är beskrivningarna och knapparna i Consentmanagers PrestaShop-modul tydliga och entydiga .

 • Samtyckshanterare – GDPR-kompatibel och lätt att integrera

  För att kunna följa riktlinjerna i den allmänna dataskyddsförordningen i PrestaShop måste CMP vara utformad som en fullt integrerbar PrestaShop-modul. Som operatör av onlinebutiken får du endast samla in användarrelaterad data i enlighet med GDPR under vissa förutsättningar. Att spara en PrestaShop-cookie kräver ett fritt och otvetydigt samtycke från användaren.
  Detta kan endast göras lagligt med en Consent Management Provider (CMP) som en PrestaShop-modul integrerad i butiken. Användaren ska kunna ta reda på enskilda leverantörer och marknadsföringspartners. Varje PrestaShop-cookie som identifieras av cookie-crawlern kan avaktiveras med Consentmanagers PrestaShop-cookie-plugin. Cookie-crawlern i samtyckeshanteraren säkerställer en kompatibel hantering och kontrollerar korrekt konfiguration.

Vanliga frågor

Är du osäker på om du behöver en CMP?

För att hjälpa dig med saker som GDPR, CMP och samtycke har vi samlat de vanligaste frågorna här.

Consentmanager är inte proprietär programvara och kan länkas till många applikationer . CMP-verktyget uppfyller alla standarder enligt IAB, GDPR (= DSGVO) och CCPA och kan användas i kombination med Google Tag Manager, Google Analytics och Google AdSense. Kompatibilitet med ledande leverantörers annonsservrar säkerställer fullständig registrering och identifiering av varje relevant PrestaShop-cookie . En ändring från PrestaShop till en annan butiksprogramvara är möjlig när som helst med Consent Manager utan att behöva utföra en besvärlig omkonfigurering – alla statistiska data och inställningar behålls. Denna flexibilitet och säkerhet gör samtyckeshanteraren intressant för företag av alla storlekar och branscher.

Många butiker i tysktalande länder är baserade på den europeiska marknaden och använder flerspråkiga butiksgränssnitt. Consent Manager anpassar sig till denna tillväxtorienterade trend och kommer redan med textmallar på över 30 språk för integration i PrestaShop. Texterna kan utökas och anpassas efter behov på valfritt språk. Även med olika implementeringar av GDPR i Europa garanteras en juridiskt kompatibel internationell visning av PrestaShop-cookiebannern.

Utvärderings- och rapporteringsfunktionerna gör samtyckeshanteraren till ett värdefullt marknadsföringsverktyg . Instrumentpanelen visar hur acceptans och avvisning av cookies generellt fördelas. Hur ofta visades samtyckshanteraren i förhållande till alla sidvisningar? Instrumentpanelen visar också detta nummer. Dessutom erbjuder samtyckeshanteraren andra informativa rapporteringsfunktioner:

 • CMP-rapport
  CMP-rapporten visar trafik, samtyckesskärm och avvisningsfrekvensdata för en definierad tidsperiod .
 • sökrobotrapport
  Sökrobotrapporten visar hur många cookies som hittades totalt och per sida.
 • Benchmark-rapport
  I benchmarkrapporten kan prestandan för din egen PrestaShop jämfört med branschgenomsnittet ses. Skillnaderna mellan användarnas webbläsare och operativsystem är också avslöjande.
 • optimeringsrapport
  Optimeringsrapporten identifierar de bästa tiderna för bra cookieresultat och gör jämförelser mellan olika testade PrestaShop cookiebannerdesigner .

Observera att vi inte kan ge juridisk rådgivning. Vissa punkter i denna FAQ kan också ändras med tiden eller tolkas annorlunda av domstolar. Det är därför du alltid bör rådfråga din advokat!