Redo för nya Google Consent Mode v2 ? LÄS MER »

TTDSG

TTDSG-kompatibelt dataskydd med Consent Manager

Den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR) har varit i kraft sedan 2018, som har satt mycket snäva gränser för behandlingen av personuppgifter. Det federala kabinettet har nu antagit den nya Telecommunications Telemedia Data Protection Act (TTDSG) , som har varit i kraft sedan december 2021. Denna nya dataskyddslag specificerar enhetliga regler för det virtuella utrymmet. Ett fokus är användningen av cookies, för vilka webbplatsoperatörer kommer att behöva inhämta samtycke i framtiden. Hittills har de allmänna förutsättningarna inte varit helt klara. I detta avseende är TTDSG direkt relaterad till utmaningen att hantera cookies med samtycke .

Rechtskonforme Cookie-Banner- und Consentlösung

Vi har redan hjälpt mer än 25 000 webbplatser att följa GDPR, TTDSG och ePrivacy

Våra kunder inkluderar några av de största webbplatserna och de mest kända varumärkena i världen.

… och många fler.

Bitte beachten Sie: Obwohl der ConsentManager CMP viele Funktionen wie das Blockieren von Codes und Cookies von Drittanbietern bietet, verwenden nicht alle unserer Kunden alle Funktionen. Bitte beurteilen Sie unsere Funktionen daher nicht nur danach, wie unsere Kunden unser Tool verwenden.

TTDSG

Här kan du som webbplatsoperatör få utförlig information om innehåll, ramvillkor och krav i den nya dataskyddslagen och i sista delen granska en handlingsinriktad lösning med samtyckesansvarig för att implementera det nya regelverket. på ett lagligt sätt.

Cookie Consent Lösung für Unternehmen

ursprungsberättelse

Hur kom TTDSG till från början?

 • Hittills har telelagen (TKG) och telemedielagen (TMG) varit avgörande för webbplatsoperatörer när det gäller det känsliga ämnet dataskydd. Det är syftet med den nya introduktionen av TTDSG , för att samla alla bestämmelser från dessa lagar. En ny huvudlag om dataskydd skapas för att säkerställa mer transparens och enhetlighet.

 • Ännu mer: Detta lagstiftningsinitiativ är en implementering av ett europeiskt direktiv : Specifikt handlar det om den så kallade ePrivacy, som nu implementeras i tysk lag med TTDSG. Varhelst spårningsteknik eller cookies används kommer de nya reglerna att bli aktuella från december 2021. Detta gäller inte bara webbplatser, utan även behörigheter i appar. Med tanke på den korta tid som återstår är detta skäl nog att titta närmare på en samtyckeshanteringsleverantör.

 • En sådan kraftfull lösning är grunden för att säkerställa att dataskyddet kan utformas med rättssäkerhet i alla avseenden. Nedan kan du läsa att samtycke till cookies erbjuder många fördelar för företag och webbplatsbesökare.

 • Tyskland ligger efter i genomförandet av EU:s dataskyddsriktlinjer
  Sedan 2009 har det funnits ett krav på EU-nivå att erhålla uttryckligt samtycke för användning av cookies eller annan spårningsteknik. Detta framgår särskilt tydligt av artikel 5 i det relevanta e-integritetsdirektivet. Många webbplatser implementerar redan dessa förordningar, även om den rättsliga ramen inte är helt klar. Detta kommer att ändras från december 2021.

 

Hålla sig uppdaterad!

Prenumerera på nyhetsbrev

Vad handlar TTDSG i grunden om cookie-samtycke?

 • Syftet med att slå samman tidigare föreskrifter till en ny huvudlag är att genom standardisering säkerställa en större rättssäkerhet. Med tanke på dataskyddet kommer det att finnas tydliga regler för inställning av cookies och användning av spårningsteknik i slutet av 2021. Användare måste i princip informeras innan lagring om vad data samlas in för . Du måste också kunna vägra ditt samtycke till användningen av cookies när som helst (vi pratar om ’opt-out’ här).

 • Ett samtyckeshanteringsverktyg gör det möjligt att fråga efter detta nödvändiga samtycke, dokumentera det och hantera det på ett transparent sätt. Användarnas integritet bör skyddas bättre. De har i sina egna händer på varje webbplats att acceptera cookies i viss utsträckning eller att avvisa dem helt. Utöver dataskydd är cookies användbara för webbplatsoperatörer och användare för att kunna sammanställa personligt innehåll.

Vad är en samtyckeshanteringsleverantör?

Denna fråga är relevant för dig som webbplatsoperatör senast nu om du vill sätta cookies eller använda spårning. Detta kommer definitivt inte längre att vara möjligt utan uttryckligt godkännande eller avslag. Med tanke på det nya ramverket bör du undersöka hållbara lösningar för hantering av samtycke till cookies . Under införandet av den nya dataskyddslagen kommer många webbplatsoperatörer att leta efter snabba, funktionella och framför allt rättssäkra lösningar. I detta avseende har du kommit till rätt ställe för att använda Consentmanager för att erhålla samtycke från webbplatsbesökare i den föreskrivna formen. På grund av utbudet av funktioner som beskrivs nedan tillåter detta verktyg mycket mer än att bara hantera samtycke för cookies. Oavsett hur komplexa kraven i TTDSG kan verka för dig och hur kort tid det än tar att implementera dem: Med den beprövade samtyckeshanteraren förlitar du dig på en mycket funktionell lösning.

Consent-Lösung für DSGVO, TTDSG, CCPA, PIPEDA

Hur ska den nya dataskyddslagen sekretessbeläggas?

Om du redan är bekant med den allmänna dataskyddsförordningen och e-integritetsdirektivet kommer du att se många paralleller i den nya dataskyddslagen. I slutändan visar detta bara att många regleringar redan fanns eller implementerades av webbplatsoperatörer med framsynthet. I och med att TTDSG träder i kraft i december 2021 kommer det dock inte längre att finnas något sätt att komma runt samtycke till användning av cookies och liknande . Ur denna synvinkel förblir de tidigare kända reglerna från GDPR och ePrivacy-direktivet i kraft. De är ”endast” uttryckligen specificerade i den nya dataskyddslagen med tanke på cookies och spårning. På grund av kombinationen i en ny huvudlag förlorar de tidigare föreskrifterna inte sin verkan enbart på grund av innehållets likhet.

 • Punkt 25 TTDSG ska läsas som genomförandet av e-integritetsdirektivet

  Det redan nämnda direktivet om e-integritet ska ses som grunden för TTDSG. EU:s medlemsländer bör se till att uppgifter endast får lagras om användarna informeras om det på ett tydligt och heltäckande sätt . Det måste vara omisskännligt tydligt vad användarna ger sitt samtycke till och för vilka ändamål cookies sätts. I detta sammanhang bör den så kallade Cookie II-domen från den tyska federala domstolen noteras, som bekräftar ett beslut från EG-domstolen från 2019: Som ett resultat av detta är användarnas samtycke obligatoriskt innan så kallad icke -nödvändiga kakor kan placeras.

 • Mot denna bakgrund reglerar § 25 TTDSG användningen av cookies och andra spårningsteknologier. I grund och botten handlar det om teknikneutral lagring och hämtning av information på alla (mobila) enheter. I 26 § TTDSG anges föreskrifter för tjänster av motsvarande teknisk förvaltning.

 • Cookiesamtycke: Vad kräver TTDSG?

  24 § i den nya dataskyddslagen anger kraven för behandling av personuppgifter. I princip måste dina användare kunna ge sitt samtycke eller uttryckligen vägra det. Om vi fokuserar på användningen av cookies är avsnitt 25 TTDSG av särskilt intresse (= integritetsskydd för slutenheter). På grundval av detta är lagring av information endast tillåten om användare har gett sitt samtycke genom att klicka på omfattande och tydlig information.

 • Sambandet mellan dataskyddslagarna framgår särskilt tydligt av ordalydelsen i 24 §. Här antogs det så kallade samtyckesvillkoret i den allmänna dataskyddsförordningen. Viktigt är att samtycke måste ges innan någon form av behandling av personuppgifter sker. Termen ”terminalutrustning” nämns ofta i den nya dataskyddslagen.

 • Vad som menas med detta är att regelverket avser alla möjliga slutenheter som kan upprätta en internetuppkoppling. Med hänsyn härtill ska erforderlig förfrågan kunna utföras på alla tänkbara slutapparater utan problem och i en tydlig form.

 • Hur ska TTDSG implementeras?

  Mycket var redan mer eller mindre bindande innan det planerade införandet av den nya dataskyddslagen. När du surfar på Internet har du inte missat att samtyckesbegäran har varit en del av en ny standard för dataskydd i virtuellt utrymme med ökande frekvens i månader. Från december 2021 är lagen om dataskydd för telekommunikation och telemedia juridiskt bindande. Senast med detta initiativ för att implementera europeisk lag måste alla webbplatsoperatörer vidta åtgärder eller kontrollera om de uppfyller kraven i TTDSG. Detta kommer att kräva en Consent Management Provider (CMP).

 • Utan professionell Cookie Consent Management finns risk för böter

  Den som bryter mot de här beskrivna kärnprinciperna måste räkna med skärpta straff i form av böter. Det kan antas att de ansvariga tillsynsmyndigheterna i Tyskland hittills hållit tillbaka på grund av det delvis oklara rättsläget. Denna begränsning kommer dock sannolikt att falla med standardiseringen av den nya dataskyddslagen. Också att överväga är ökade varningar från konkurrenter, som säkerligen kommer att titta närmare på hanteringen av cookies samtycke för en webbplats inom en mycket nära framtid. Med tanke på detta är det bara en professionell lösning för rättssäkerhet som kommer i fråga: Med Consentmanager gör du ett utmärkt val i detta avseende. Eventuella straff kan för övrigt läsas i § 24 TTDSG. Med upp till 300 000 euro kan dessa vara livsfarliga för många företagare.

Paket

Basic

0
Permanent gratis för
en hemsida
 • 5 000 visningar / månad inkl.
 • GDPR-kompatibel
 • Färdiga mönster
 • 1 crawl/vecka
 • Support: biljetter
 • ytterligare Visningar bokningsbara
 • IAB TCF-kompatibel CMP
 • IAB GPP-standard
 • A/B-testning och optimering
 • ytterligare användarkonton

Beginner

19
Månatlig för
en hemsida
 • 100 000 visningar/månad inkl.
 • ytterligare Visningar:0,1  / 1000
 • GDPR-kompatibel
 • Anpassningsbara mönster
 • 3 krypningar/dag
 • Support: biljetter
 • A/B-testning och optimering
 • IAB TCF-kompatibel CMP
 • IAB GPP-standard
 • ytterligare användarkonton
Mycket populär

Standard

49
Månatlig i upp till
3 webbplatser eller appar
 • 1 miljon visningar/månad inkl.
 • ytterligare Visningar:0,05  / 1000
 • GDPR-kompatibel
 • IAB TCF kompatibel CMP
 • IAB GPP-standard
 • Anpassningsbara mönster
 • A/B-testning och optimering
 • 10 krypningar/dag
 • Support: Biljett & E-post
 • ytterligare användarkonton

Agency

195
Månatlig i upp till
20 webbplatser eller appar
 • 10 miljoner visningar/månad inkl.
 • ytterligare Visningar:0,02  / 1000
 • GDPR-kompatibel
 • IAB TCF kompatibel CMP
 • IAB GPP-standard
 • Anpassningsbara mönster
 • A/B-testning och optimering
 • 100 kryp/dag
 • 10 extra användarkonton
 • Support: Biljett, e-post & telefon
 • Personlig kontoansvarig

Enterprise

På begäran
Månadspris enligt individuell överenskommelse
 • Alla visningar/månad
 • ytterligare Visningar:0,02  / 1000
 • GDPR-kompatibel
 • IAB TCF kompatibel CMP
 • IAB GPP-standard
 • Anpassningsbara mönster
 • A/B-testning och optimering
 • Eventuella krypningar/dag
 • något tillägg. användarkonton
 • Support: Biljett, e-post & telefon
 • Personlig kontoansvarig

dina förmåner

Fördelar med samtyckeshanteraren för operatörer OCH webbplatsbesökare

Fram till denna punkt har du lärt dig vad kärnan i den nya dataskyddslagen och den nödvändiga samtyckeshanteringen handlar om. Du kan läsa de krav som presenteras här som en sammanfattning av de viktigaste paragraferna, särskilt eftersom formuleringarna där inte alltid är lätta att förstå.

 • Med Consentmanager kan du använda ett optimalt och fälttestat verktyg för att säkerställa överensstämmelse med TTDSG. Du kommer att se här att detta verktyg för samtycke till cookies erbjuder dig flera fördelar på många nivåer . Du bör inte bara se ett sådant verktyg som att uppfylla en rättslig skyldighet, utan också använda mycket potential. Det är precis vad vi äntligen vill belysa i en kompakt form.

 • Varför är Consentmanager det bästa valet för att följa TTDSG?

  Få en överblick här och starta en gratis provperiod. Med mer än 30 språk kan du säkerställa dataskydd över gränserna om ditt företag är internationellt verksamt eller skulle vilja bli det i framtiden. Du kan välja bland många färdiga texter och mönster, vilket gör att du snabbt kan implementera en professionell lösning med tanke på den nya dataskyddslagen. Du kan använda alternativet för att integrera din företagslogotyp. Detta säkerställer ett enhetligt och pålitligt helhetsintryck: frågan upplevs inte som irriterande.

 • Cookiesamtycke: Du bestämmer hur frågan placeras

  Det finns många alternativ för att placera cookie-bannern : Den kan integreras på webbplatsen på olika sätt för att säkerställa en konsekvent användarupplevelse. Med den automatiska cookie-crawlern och GDPR-överensstämmelsekontrollen är du alltid juridiskt på den säkra sidan. Automatiska uppdateringar bidrar också väsentligt till detta. På grund av kompatibiliteten med alla vanliga butikssystem, tagghanterare och Google-produkter är smidig integration vanligtvis möjlig.

Lär dig vad dina kunder verkligen vill ha

Använd de banbrytande rapporterna från Consent Manager för att öka besökarnas övergripande acceptansgrad och för att minimera avvisningsfrekvensen. Med A/B-testning kan du snabbt bestämma, baserat på data, vilka inställningar som är optimala för din webbplats. På tal om det: Consentmanager är lyhörd, vilket säkerställer automatisk anpassning till alla slutenheter.

Cookie-Consent-Management und Cookie-Banner von consentmanager

agera nu

Se till att din webbplats överensstämmer med den nya dataskyddslagen (TTDSG) nu

 • Testa Consent Manager och ge dina besökare ett påtagligt mervärde som skapar förtroende. De senaste månaderna har det rapporterats om dataläckor och otillräckligt integritetsskydd. Med en professionell förfrågan från samtyckeshanteraren visar du dina besökare att du tar detta ämne på största allvar.

 • Vad mer: du lägger alla beslut transparent i händerna på dina potentiella kunder redan från början. Detta kommer att ha en positiv effekt på bilden och seriositeten på din webbplats . De säkerställer inte bara efterlevnad av dataskyddslagstiftningen, utan de investerar aktivt i besökarnas tillfredsställelse.

 • Rankning och konvertering kan optimeras genom att minska avvisningsfrekvensen och öka vistelsens längd. Du kan se här att Consentmanager inte bara kan löna sig för dig på den viktiga nivån av dataskydd. Den nya datalagen har varit strategiskt viktig sedan beslutet togs senast. Med Consentmanager kan du implementera en helhetslösning som du som webbplatsoperatör kommer att dra nytta av på många plan. Du kan ta de första stegen redan nu.

 

Hålla sig uppdaterad!

Prenumerera på nyhetsbrev

Vanliga frågor

Är du osäker på om du behöver en CMP?

För att hjälpa dig med saker som GDPR, CMP och samtycke har vi samlat de vanligaste frågorna här.

Denna förordning på EU-nivå, även känd som EPVO, är ett tillägg till den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR). Den specificerar dataskyddet för personuppgifter i elektroniska eller internetbaserade applikationer . Den nya dataskyddslagen tar upp dessa regleringar, vilket gör att den kan ses som en implementering av europeisk lag på nationell nivå.

I lagtexten kommer du ofta att stöta på nyckelbegreppet ”terminalutrustning”: det definieras mer i detalj i avsnitt 2. I grund och botten innebär detta alla typer av gränssnitt som personuppgifter kan behandlas med. Hur anslutningen upprättas är nästan irrelevant. För praktik- och webbplatsoperatörer innebär detta att efterlevnad av dataskydd måste vara möjlig på alla tänkbara slutenheter med transparent samtycke. Den nya lagen hänvisar också uttryckligen till mobila enheter som smartphones.

Den federala regeringen planerar att den nya lagen ska träda i kraft den 1 december 2021 tillsammans med Telecommunications Modernization Act. Tidigare vanliga föreskrifter från telemedielagen eller e-integritetsdirektivet kommer sömlöst att ersättas av dataskyddslagen, särskilt eftersom innehållet är detsamma på många områden.

Eller för att uttrycka det på ett annat sätt: Hur kan en webbplats uppfylla kraven i dataskyddslagstiftningen? Senast när den nya dataskyddslagen träder i kraft rekommenderas webbplatsoperatörer att förlita sig på ett kraftfullt verktyg för samtyckeshantering . Med Consentmanager väljer webbplatsoperatörer den optimala lösningen: Många anpassnings- och hanteringsalternativ säkerställer att integrationen blir så individuell och målinriktad som möjligt. Om du konsekvent vill implementera kraven i den nya lagen spelar du säkert med det här verktyget.

Även om den rättsliga ramen redan var mycket strikt när det gäller dataskydd i virtuella rymden, skapar införandet av TTDSG bindande rättssäkerhet. Detta innebär att varje webbplatsoperatör måste hantera samtyckeshantering . Detta är inte bara nödvändigt för att uppfylla lagkrav. Webbplatsbesökare förväntar sig av ett välrenommerat företag att dataskyddsfrågan är professionellt reglerad. Skyddet av personuppgifter är en mycket kritisk och känslig aspekt för bilden av företag.

Dataskyddslagen för telekommunikation är en ny kärnlag som på ett bindande sätt kombinerar bestämmelserna i telelagen, telelagen och e-integritetsdirektivet. Ytterst handlar det om genomförandet av europeisk lagstiftning och skapandet av en enhetlig och transparent rättslig grund för dataskydd på Internet. I enlighet med GDPR är dataskyddet uttryckligen specificerat med tanke på cookies och spårning.

Observera att vi inte kan ge juridisk rådgivning. Vissa punkter i denna FAQ kan också ändras med tiden eller tolkas annorlunda av domstolar. Det är därför du alltid bör rådfråga din advokat!