Video: Consent Management in Online Marketing

Webinarium den 24 mars 2021

Samtyckeshantering inom marknadsföring på nätet

På detta webbseminarium får du lära dig:

  • Förstå acceptansgrad: Hur läser jag rapporterna?
  • Vilka faktorer påverkar acceptansgraden?
  • Legala aspekter
  • Använd Google Analytics, etracker och andra system

Dokumenten för webbinariet finns att ladda ner här som PDF .

En effektiv och väldesignad cookie-banner är viktig för marknadsföring på nätet eftersom den hjälper webbplatsoperatörer att följa dataskyddsbestämmelserna och ökar chanserna att få användarens samtycke till användningen av cookies och andra spårningstekniker. Detta är en viktig faktor för att skapa förtroende och transparens bland webbplatsanvändare, och om ett företag misslyckas med det riskerar de böter och eventuellt skada på ryktet. Dessutom kan cookie-banners påverka effektiviteten av marknadsföringskampanjer online, eftersom användare som avvisar eller ignorerar bannern kanske inte kan spåras, vilket begränsar möjligheten att leverera personligt innehåll och riktad reklam. Genom A/B-tester, som innebär att experimentera med olika bannerdesigner, innehåll och placeringar, kan webbplatsägare optimera sina acceptansgrader och förbättra den övergripande användarupplevelsen.

Artiklar om liknande ämnen: