Redo för nya Google Consent Mode v2 ? LÄS MER »
videoklipp

Video: TTDSG & aktuell utveckling inom dataskydd


Vårt webbseminarium om TTDSG och aktuell utveckling inom dataskydd ägde rum den 9 november 2021. Vi har bland annat behandlat följande ämnen:

  • Vad är TTDSG och vad betyder det för min webbplats?
  • Hur är läget med dataskyddsmyndigheterna?
  • Hur ska min cookie-banner utformas för att vara så kompatibel som möjligt?

PDF:en för webbinariet kan laddas ner här .

TTDSG i korthet:
Förkortningen TTDSG står för Telecommunications Telemedia Data Protection Act och har varit i kraft i Tyskland sedan 1 december 2021. TTDSG reglerar telekommunikationssekretess och dataskydd för telekommunikations- och telemedietjänster. Med införandet av TTDSG ska befintliga luckor i dataskyddet täppas till, såsom artikel 5.3 i e-integritetsdirektivet, som implementerades i tysk lag genom § 25 i det nya TTDSG. Den kompletterar också den europeiska koden för elektronisk kommunikation (direktivet (EU) 2018/1972 (ECC-direktivet)).

Artiklar om liknande ämnen:


fler kommentarer

Ny

Nyhetsbrev 05/2024

Ny integration för Slack, MS Teams och mer Med den aktuella uppdateringen är nu en ny integrationsfunktion för Slack, MS Teams, Zapier och n8n tillgänglig för dig i systemet. Funktionen meddelar dig bekvämt i Slack, Teams eller något annat verktyg om viktiga ändringar och nyheter (t.ex. nya cookies hittade) i ditt CMP-konto. Du behöver inte […]
Webinar-GCM-v2-with-Google-and-consentmanager
Allmän, Ny, videoklipp

Webbseminarium: Google Consent Mode v2 med Google och consentmanager

Gå med i vårt exklusiva webbseminarium som arrangeras av consentmanager i samarbete med Google den 12 juni 2024 kl. 11:00 CET. På grund av den stora efterfrågan på information om de senaste kraven från Google, kommer detta webbseminarium att hjälpa dig att bättre förstå Google Consent Mode v2. Dennis Gingele från Google och Jan Winkler […]