Video: TTDSG & aktuell utveckling inom dataskydd

Vårt webbseminarium om TTDSG och aktuell utveckling inom dataskydd ägde rum den 9 november 2021. Vi har bland annat behandlat följande ämnen:

  • Vad är TTDSG och vad betyder det för min webbplats?
  • Hur är läget med dataskyddsmyndigheterna?
  • Hur ska min cookie-banner utformas för att vara så kompatibel som möjligt?

PDF:en för webbinariet kan laddas ner här .

TTDSG i korthet:
Förkortningen TTDSG står för Telecommunications Telemedia Data Protection Act och har varit i kraft i Tyskland sedan 1 december 2021. TTDSG reglerar telekommunikationssekretess och dataskydd för telekommunikations- och telemedietjänster. Med införandet av TTDSG ska befintliga luckor i dataskyddet täppas till, såsom artikel 5.3 i e-integritetsdirektivet, som implementerades i tysk lag genom § 25 i det nya TTDSG. Den kompletterar också den europeiska koden för elektronisk kommunikation (direktivet (EU) 2018/1972 (ECC-direktivet)).

Artiklar om liknande ämnen: