Nyhetsbrev 08/2021

Nya säkerhetsfunktioner

Den här månaden är vårt fokus särskilt på nya säkerhetsfunktioner. I synnerhet inkluderar detta stöd för LDAP, SAML och OAuth för att förenkla inloggningar i stora företag. Kontoadministratörer kan nu också ställa in lösenordsregler mer strikt och säkra kontoåtkomst med geofencing och IP-blockering.

Koderna som infogas på hemsidan har också justerats. Dessa är nu ”lättare”, laddar snabbare och är också säkrare.

Fler nya funktioner och ändringar

  • Enklare översättning av syften
  • Domänvitlistor och svartlistor
  • Stöd för anpassade Google Consent Mode-utlösare
  • Nya makron för texter
  • … och mycket mer.