Nyhetsbrev 05/2021

Förbättrad rapportering

Den här månaden har vi främst fokuserat på CMP-rapporten och har infört många små förändringar som underlättar det dagliga arbetet med rapporterna. Detta inkluderar bland annat flerval för filter, fler exportmöjligheter, bättre översikt och förklaring av kolumnerna samt ett förbättrat sätt att räkna acceptans, avslag och användardefinierat urval.

Dessutom har vi lagt till olika små designfunktioner – i synnerhet möjligheten att visa en ”Spara och fortsätt”-knapp i samtyckeslagret uppe till höger enligt CNILs rekommendationer.

Nytt också: Kategorierna för de behandlade uppgifterna visas nu även för varje leverantör. Besökaren kan därmed få mer detaljerad information och rättssäkerheten höjs.

Webinarier i juni

Webbseminarier om aktuella dataskyddsämnen kommer att äga rum igen i juni. Dessa är:

Fler nya funktioner och ändringar

  • Fler funktioner för förhandsvisningar (dynamisk innehållsblockering)
  • Nya makron för texter
  • Uttryckligt samtycke som ny rättslig grund
  • Bugfixar för användning med iframes
  • … och mycket mer.