Redo för nya Google Consent Mode v2 ? LÄS MER »
Ny

Digital Markets Act: Lagen om digitala marknader förklaras enkelt


Digital Markets Act EU

EU Digital Markets Act (DMA), även känd som Digital Markets Act, syftar till att upprätthålla en sund konkurrensnivå mellan digitala företag genom att införa vissa regler och påföljder för bristande efterlevnad av ”gatekeepers” gäller, dvs. de största digitala plattformarna som för närvarande dominerar onlineutrymmet. Samtidigt syftar det till att främja innovation på onlinemarknaden och skydda både företags och konsumenters rättigheter och intressen.

Digital Markets Act (DMA) trädde i kraft i början av november 2022, dess bestämmelser träder i kraft den 2 maj 2023, och kommissionen har endast befogenhet att genomdriva dessa bestämmelser.

Vem gäller DMA?

Digital Markets Act gäller för de så kallade ”gatekeepers”, det vill säga de stora online-aktörerna på den digitala marknaden som väljs ut enligt vissa kvantitativa kriterier och regleras under DMA för att förhindra eventuellt missbruk av marknadsmakt.

Den 6 september 2023 utsåg Europeiska kommissionen sex gatekeepers som måste uppfylla DMA:s efterlevnadsstandarder sex månader från det datumet.

De sex portvakterna som nämndes var:

 1. alfabet
 2. Amazon
 3. Äpple
 4. Byte Dance
 5. Meta
 6. Microsoft

Nedan är en grafik publicerad av Europeiska kommissionen som visar de sex grindvakterna och deras huvudsakliga plattformar.

Digital Markets Act Gatekeepers & Core Platform Service

Bildkälla: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_23_4328

Vilka kriterier använde Europeiska kommissionen för att identifiera grindvakterna?

Tre huvudsakliga kvantitativa kriterier användes:

 1. Företaget genererar en viss årlig omsättning inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och erbjuder en central plattformstjänst i minst tre EU-medlemsländer;
 2. Företaget tillhandahåller en centraliserad plattformstjänst till mer än 45 miljoner aktiva slutanvändare per månad som är bosatta eller baserade i EU och mer än 10 000 årliga aktiva affärsanvändare som är bosatta i EU; och
 3. företaget har uppfyllt det andra kriteriet under de senaste tre åren.

Vilka är reglerna och sanktionerna i lagen om digitala marknader?

Det finns att göra och inte göra som måste följas av grindvakterna. Allt i syfte att bidra till rättvis konkurrens, innovation och nytta för konsumenterna.

Enligt kommissionen finns det några exempel på vad som ska göras och inte göras.

Gatekeepers måste göra detta i framtiden:

 • Tillåt tredje part att arbeta med Gatekeepers egna tjänster i vissa situationer.
 • Ge dina företagskunder tillgång till den data de genererar när de använder Gatekeeper-plattformen.
 • Förse annonsörer och utgivare med nödvändiga verktyg och information för att själv granska annonserna som portvakten är värd för.
 • Erbjud företagskunder möjligheten att annonsera och kontraktera med sina kunder utanför Gatekeeper-plattformen.

I framtiden kommer grindvaktsplattformar inte längre att tillåtas att:

 • Betygsätt tjänster och produkter som erbjuds av Gatekeeper själv bättre än jämförbara tjänster och produkter som erbjuds av tredje part på Gatekeeper-plattformen.
 • Förhindra konsumenter från att engagera sig med företag utanför deras plattform.
 • Förhindra konsumenter från att avinstallera förinstallerade program eller applikationer om de så önskar.
 • Spåra slutanvändare utanför portvaktens kärnplattformstjänst för riktade annonseringsändamål utan effektivt samtycke.

❗Underlåtenhet att följa kan resultera i straffavgifter på upp till 10 % av företagets globala årliga omsättning och upp till 20 % vid upprepade överträdelser.

Nästa steg?

Grindvakterna måste nu följa EU-kommissionens dos and don’ts och lämna en rapport till EU-kommissionen som beskriver de åtgärder som vidtagits för att följa regelverket. Dessutom ska de lämna in en rapport till EU-kommissionen som beskriver de tekniker som används för att skapa användarprofiler.

Genomförandet av Digital Markets Act (DMA) kommer därför att leda till mer rättvisa spelregler mellan grindvakter och mindre företag, inklusive potentiella nya aktörer.

Håll dig informerad och förbered dig på de förändringar som lagen om digitala marknader kommer att medföra.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev för att hålla dig uppdaterad eller testa din efterlevnad idag med vår kostnadsfria Cookie Website Checker .


fler kommentarer

Ny

Nyhetsbrev 05/2024

Ny integration för Slack, MS Teams och mer Med den aktuella uppdateringen är nu en ny integrationsfunktion för Slack, MS Teams, Zapier och n8n tillgänglig för dig i systemet. Funktionen meddelar dig bekvämt i Slack, Teams eller något annat verktyg om viktiga ändringar och nyheter (t.ex. nya cookies hittade) i ditt CMP-konto. Du behöver inte […]
Webinar-GCM-v2-with-Google-and-consentmanager
Allmän, Ny, videoklipp

Webbseminarium: Google Consent Mode v2 med Google och consentmanager

Gå med i vårt exklusiva webbseminarium som arrangeras av consentmanager i samarbete med Google den 12 juni 2024 kl. 11:00 CET. På grund av den stora efterfrågan på information om de senaste kraven från Google, kommer detta webbseminarium att hjälpa dig att bättre förstå Google Consent Mode v2. Dennis Gingele från Google och Jan Winkler […]