Redo för nya Google Consent Mode v2 ? LÄS MER »
Ny

IAB Europe svarar på EDPB uttalande om samtycke eller betalningsmodeller


En bild med rubriken

Den 17 april 2024 publicerade European Data Protection Board ( EDPB ) ett yttrande om samtyckes- eller betalningsmodellen som införts av stora onlineplattformar som Meta. För en detaljerad sammanfattning av detta ämne, se vårt senaste blogginlägg här .

Enligt denna modell har konsumenterna valet att samtycka till behandlingen av deras personuppgifter för personlig reklam eller att betala för tjänsten som inte samlar in och behandlar deras uppgifter.

Den 23 april 2024 publicerade IAB Europe sitt svar på EDPB yttrande, där det tog upp några farhågor:

  • IAB Europe är oroad över att EDPB :s yttrande avviker från EG-domstolens fastställda rättspraxis. Uttalandena om ”Consent or Pay”-modellen och personlig reklam är för abstrakta och kan leda till mer rättslig osäkerhet för företag.
  • IAB Europe anser också att EDPB felaktigt framställer samtyckes- eller betalningsmodellen som ett system där dataskyddsrättigheter är en lyx eftersom de bara gäller dem som har råd.
  • EDPB föreslår att det bör finnas ett gratis alternativ utan reklam och använder istället kontextuell reklam som en alternativ inkomstkälla. Det finns dock inga empiriska bevis för att detta är ett ekonomiskt attraktivt alternativ för företag. Dessutom kräver GDPR inte att företag ändrar sina affärsmodeller på detta sätt. Av denna anledning anser IAB Europe att denna balans mellan dataskyddsrättigheter och frihet att bedriva verksamhet inte beaktas i EDPB förslaget.

Med tanke på dessa frågor och syftet med EDPB uppmanar IAB Europe till ett offentligt samråd för att säkerställa att de kommande riktlinjerna korrekt återspeglar farhågor och intressen hos alla berörda parter.

Vill du bli informerad om den senaste utvecklingen inom detta ämne? Prenumerera då på vårt nyhetsbrev nu → https://www. consentmanager


fler kommentarer

Newsletter consentmanager Juni
Ny

Nyhetsbrev 06/2024

Nytt tillägg: Sekretessvänlig webbplatsanalys Med juniuppdateringen är det nya tillägget ”Webbplatsanalys” tillgängligt för dig på ditt konto. Här kombinerar vi de två komponenterna som vi är särskilt bra på: riktigt dataskydd och bra rapportering. Fördelen med vår nya integritetsvänliga webbanalys ligger främst i dataskyddet och systemets enkelhet: Med vår integritetsvänliga webbanalys vill vi försöka erbjuda […]
Dutch DPA releases Guidelines on Cookie Banners
Ny

Holländska DSB: Guide till cookie-banners och utökade inspektioner

Den holländska dataskyddsmyndigheten (Autoriteit Persoonsgegevens, AP) har publicerat en ny guide som beskriver bästa praxis för att designa cookie-banners och vad man bör undvika för att undvika eventuella böter. Som tillkännagavs i februari 2024 kommer Dataskyddsmyndigheten att implementera fler kontroller för att säkerställa att webbplatser lagligen erhåller samtycke för spårning av cookies och annan spårningsprogramvara. […]