Redo för nya Google Consent Mode v2 ? LÄS MER »
Höger

Googles policy för användarsamtycke i EU: Vad företag behöver veta


Bild av en hand som håller en telefon med skärmen som visar en Google-söksida

Googles policy för användarsamtycke i EU anger de specifika krav som utgivare, annonsörer, företag och andra parter måste följa när de använder Googles tjänster som Google Ads. Policyn återspeglar kraven i dataskyddslagar i Europa, särskilt GDPR och e-integritetsdirektivet, och gäller därför användare som riktar sig till slutanvändare i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) och Storbritannien. Användare som inte följer Googles policy för användarsamtycke inom EU kommer därför inte att kunna använda Googles tjänster på sin webbplats. Nedan tittar vi närmare på policyn och de åtgärder som företag bör vidta.

EU:s policy för användarsamtycke, som introducerades 2015, har genomgått betydande förändringar, särskilt under 2018 när GDPR trädde i kraft. Dessa förändringar har drivits av behovet av starkare metoder för användarsamtycke som kräver att användarna tillhandahåller informerat och uttryckligt samtycke innan cookies och annan spårningsteknik kan lagras eller nås på deras enheter. Och med Googles uppdatering från maj 2022 har företaget uppfyllt detta krav genom att kräva att dess användare av Google Ads och andra tjänster skaffar giltigt samtycke från användare i Europeiska Unionen (EU/EES) och Storbritannien.

Specifikt kräver Googles policy för användarsamtycke inom EU att webbplatsoperatörer och apputvecklare ska förse slutanvändare med tydlig och lättillgänglig information om insamling och behandling av deras personuppgifter. De måste också identifiera varje part som har tagit emot personuppgifter från användare för att få deras samtycke till användningen av cookies eller mobilidentifierare.

Vem måste följa Googles policy för användarsamtycke i EU?

EU:s policy för användarsamtycke gäller i första hand för webbplatsoperatörer, apputvecklare och annonsörer som använder Googles produkter och riktar sig till slutanvändare i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) och Storbritannien (Storbritannien). Detta innebär att annonsörer och webbplatsoperatörer som använder Googles produkter som Google Ads och Google AdSense måste följa denna policy. Annars riskerar du att blockera din Google-profil!
EES omfattar EU:s medlemsländer samt Island, Liechtenstein och Norge. Om du är baserad i EES eller Storbritannien och din webbplats eller app är riktad till användare i dessa regioner måste du följa denna policy.

Hur kan överensstämmelse med EU:s policy för användarsamtycke säkerställas?

Efterlevnad av EU:s policy för användarsamtycke kan säkerställas av

  • Att förse användare med tydlig och lättillgänglig information om insamling och användning av deras personuppgifter, t.ex. B. genom en integritetspolicy eller en cookiepolicy, beroende på ditt företags aktiviteter.
  • Få uttryckligt samtycke från användare genom mekanismer som ”Jag accepterar” eller ”Jag accepterar”-knappar, en cookie-banner eller en cookievarning.
  • Identifiera alla parter (inklusive Google) som har behörighet att samla in personlig information från användare och dela denna information med användare. Du kan också visa den här listan i din cookie-banner.
  • Länk till Googles sekretesspolicy och användarvillkor för att informera användarna om hur Google använder deras personuppgifter.
  • Och viktigast av allt, använd en Consent Management Platform (CMP) som consentmanager för att förenkla alla ovanstående steg.

Dina kriterier för att välja en CMP för efterlevnad:

Det finns olika sätt att skapa samtyckesmekanismer, inklusive interna och externa samtyckeshanteringsplattformar.

Google erbjuder en lista med certifierade samtyckeslösningar (som vi!) för Ad Manager och AdMob som hjälper till att effektivisera efterlevnadsarbetet. Att samarbeta med CMP:er och använda ramverk som IAB Europes Transparency and Consent Framework (TCF) kan ytterligare säkerställa efterlevnad.

När du väljer en CMP för att följa EU:s policy för användarsamtycke bör följande kriterier beaktas:

  • Lösningen bör möjliggöra tydligt och informerat samtycke från användare till användningen av cookies och personuppgifter.
  • Det bör ge anpassningsalternativ för att spegla dina specifika omständigheter och de alternativ som erbjuds användarna.
  • Det bör integreras med IAB Europes Transparency and Consent Framework (TCF) eftersom Google har meddelat att Google-certifierade CMP:er måste samarbeta med TCF för att visa annonser i EES och Storbritannien. För att vara på den säkra sidan, börja nu med consentmanager som din Google-certifierade plattform.
  • Lösningen bör kunna identifiera alla parter som samlar in användardata, inklusive Google, och avslöja denna information till användarna.
  • Det bör tillhandahålla en mekanism för att bevara register över användarnas samtycke.

Med consentmanager , en Google-certifierad plattform för hantering av samtycke, gör du rätt (och efterlevnad) val. Kom igång idag!


fler kommentarer

Newsletter consentmanager Juni
Ny

Nyhetsbrev 06/2024

Nytt tillägg: Sekretessvänlig webbplatsanalys Med juniuppdateringen är det nya tillägget ”Webbplatsanalys” tillgängligt för dig på ditt konto. Här kombinerar vi de två komponenterna som vi är särskilt bra på: riktigt dataskydd och bra rapportering. Fördelen med vår nya integritetsvänliga webbanalys ligger främst i dataskyddet och systemets enkelhet: Med vår integritetsvänliga webbanalys vill vi försöka erbjuda […]
Dutch DPA releases Guidelines on Cookie Banners
Ny

Holländska DSB: Guide till cookie-banners och utökade inspektioner

Den holländska dataskyddsmyndigheten (Autoriteit Persoonsgegevens, AP) har publicerat en ny guide som beskriver bästa praxis för att designa cookie-banners och vad man bör undvika för att undvika eventuella böter. Som tillkännagavs i februari 2024 kommer Dataskyddsmyndigheten att implementera fler kontroller för att säkerställa att webbplatser lagligen erhåller samtycke för spårning av cookies och annan spårningsprogramvara. […]