Redo för nya Google Consent Mode v2 ? LÄS MER »
Höger

Ny milstolpe inom dataskydd: American Privacy Rights Act 2024


American Privacy Rights Act 2024 Newsletter Header

I USA implementeras integritetslagar för närvarande på federal nivå, med 19 delstater som har sådana lagar i kraft. Den föreslagna amerikanska Privacy Rights Act (APRA) , som infördes av House Committee on Energy and Commerce den 7 april 2024, kan dock snart fastställa rikstäckande sekretess- och säkerhetsstandarder. APRA, som fortfarande är i förslagsfasen, kommer att införa regler för automatiserade beslutsfattande teknologier (som AI) och fastställa ytterligare regler för ”stora datainsamlare” och ”dataförmedlare”. Dataskyddslagen skulle träda i kraft 180 dagar efter godkännandet.

Vad betyder detta för företagen? Å ena sidan kan detta förenkla interna efterlevnadsprocesser. Däremot kräver det en översyn och eventuellt anpassning av nuvarande affärspraxis. Omfattningen och definitionerna av personuppgifter enligt APRA kan skilja sig från gällande lagar, vilket kräver detaljerad analys och anpassning.

När vi fortsätter att övervaka utvecklingen av denna lag, håll utkik efter ytterligare uppdateringar om den potentiella inverkan av den amerikanska Privacy Rights Act på ditt företag.


fler kommentarer

Jetzt zu consentmanager wechseln

Nyhetsbrev 07/2024

erbjudande om att byta consentmanager Är du missnöjd med din nuvarande leverantör av samtyckeshantering, men är rädd för den tekniska ansträngning som en förändring kan innebära? Då har vi ett attraktivt erbjudande till dig. Byt till consentmanager nu och tack vare vårt nya kompatibilitetsläge kommer den tekniska växlingen att vara enkel. Vad måste du göra […]
Einhaltung der EU-Verordnung über künstliche Intelligenz consentmanager
Höger

EU:s förordning om artificiell intelligens

EU:s AI-förordning träder i kraft i augusti 2024 Efter EU-kommissionens första förslag i april 2021 antog Europaparlamentet EU:s förordning om artificiell intelligens. Detta publicerades i Europeiska unionens officiella tidning i juli 2024 och är nu tillgängligt på alla 24 officiella språk i EU:s medlemsländer. Förordningen träder officiellt i kraft i augusti 2024, även om de […]