Redo för nya Google Consent Mode v2 ? LÄS MER »
Höger

6 år av GDPR: En hyllning till dess långtgående inverkan


Image for the anniversary of the GDPR on 25 May with

Vi närmar oss sexårsdagen den 25 maj 2024 av den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR) , som har påverkat dataskyddsstandarder över hela världen sedan den trädde i kraft den 25 maj 2018. GDPR har inte bara fundamentalt förändrat säkerheten och hanteringen av personuppgifter, utan också stärkt individers rättigheter och tydligt definierat organisationers ansvar.

Dataskyddslandskapet före GDPR

Före införandet av GDPR reglerades dataskyddet i Europa av dataskyddsdirektivet 95/46/EC från 1995 , som inte längre mötte den digitala tidsålderns nya utmaningar. Den snabba utvecklingen av digital teknik och ett antal betydande dataintrång har ökat medvetenheten och oron för behovet av bättre dataskydd. Detta ledde till krav på starkare och mer enhetlig dataskyddslagstiftning, vilket i slutändan ledde till att GDPR antogs.

De viktigaste förändringarna av GDPR och deras effekter

Förbättrade rättigheter för individer

Den allmänna dataskyddsförordningen stärkte avsevärt enskildas rättigheter. Dessa inkluderar rätten till dataradering under vissa förutsättningar, rätten till dataportabilitet och utökade åtkomsträttigheter, vilket säkerställer större transparens i användningen av personuppgifter.

Tydliga samtyckeskrav

En annan viktig förändring är omstruktureringen av samtyckeskraven. Samtycke måste nu vara uttryckligt, informerat och frivilligt, vilket stärker individers kontroll över sina personuppgifter och ökar transparensen.

Skyldighet att rapportera dataintrång

Företag är skyldiga att rapportera vissa typer av dataintrång till relevanta myndigheter inom 72 timmar. Denna förordning är avsedd att främja en snabb reaktion och minimera eventuella skador på de drabbade.

Global räckvidd

Omfattningen av GDPR sträcker sig även till företag utanför EU som behandlar data från EU-medborgare . Denna globala dimension understryker förordningens långtgående inverkan.

När den allmänna dataskyddsförordningen träder i kraft för sex år sedan bör vi fortsätta att välkomna dess transformerande roll inom dataskydd och erkänna stärkandet av integritetsrättigheterna och fastställandet av standarder för dataflöden på global nivå.

I framtiden kommer ny teknik som artificiell intelligens och maskininlärning att fortsätta att påverka utvecklingen av dataskydd i EU och kan kräva nya regleringar. Fortsatt engagemang med principerna i GDPR kommer att vara avgörande för att främja en säker digital framtid och öka förtroendet för skyddet av personuppgifter.

Ytterligare information om GDPR:s historia samt en detaljerad förklaring av de viktigaste aspekterna finns på vår dedikerade sida: https://www. consentmanager


fler kommentarer

Newsletter consentmanager Juni
Ny

Nyhetsbrev 06/2024

Nytt tillägg: Sekretessvänlig webbplatsanalys Med juniuppdateringen är det nya tillägget ”Webbplatsanalys” tillgängligt för dig på ditt konto. Här kombinerar vi de två komponenterna som vi är särskilt bra på: riktigt dataskydd och bra rapportering. Fördelen med vår nya integritetsvänliga webbanalys ligger främst i dataskyddet och systemets enkelhet: Med vår integritetsvänliga webbanalys vill vi försöka erbjuda […]
Dutch DPA releases Guidelines on Cookie Banners
Ny

Holländska DSB: Guide till cookie-banners och utökade inspektioner

Den holländska dataskyddsmyndigheten (Autoriteit Persoonsgegevens, AP) har publicerat en ny guide som beskriver bästa praxis för att designa cookie-banners och vad man bör undvika för att undvika eventuella böter. Som tillkännagavs i februari 2024 kommer Dataskyddsmyndigheten att implementera fler kontroller för att säkerställa att webbplatser lagligen erhåller samtycke för spårning av cookies och annan spårningsprogramvara. […]